Utveckling genom engagemang och kreativitet

Progreat är ett företag fokuserat på hållbarhet. Inom ramen för konceptet coachochmentor handlar det om att utveckla människor på individ- och gruppnivå. Jag bidrar till att skapa engagemang och en djupare förståelse genom att provocera fram reflektioner och egna ställningstaganden.

Coachochmentor är ett koncept som kombinerar individbaserade verktyg som coach- och mentorsamtal med gruppaktiviteter som föredrag och workshop men hela tiden med den med den enskilda individen i fokus. När individer växer utvecklar de också de verksamheter där de är engagerade.

Det är min övertygelse att alla människor bär på en kraft att bidra till en positiv utveckling och att individer och grupper själv kan formulera lösningar på de problem som de brottas med. Med coaching och ett lagom mått av provokation utmanar jagi denna inre kraft för att skapa ett engagemang som leder till både direkta och varaktiga resultat.

Coaching

Coaching handlar om att i samtal hjälpa individen att själv välja väg. Vi bär i de flesta sammanhang svaren inom oss men behöver ändå inte sällan hjälp för att hitta dem och formulera om dem till mål och handlingar.

Tron på den enskilda människan är en central del av Progreats värderingar och att coacha henne till att växa och själv ta ansvar är en del av mitt bidrag till en bättre värld.

Mentorskap

Med mentorskap menar jag en snarlik metodik kombinerad med rådgivning baserad på egen erfarenhet. Inte minst inom ledarskap och bolagsstyrning tror jag att jag kan bidra med värefulla insikter och erfarenheter.

VD-paket

Baserat på min egen erfarenhet har jag tagit fram en speciell tjänst riktad till dig i det på många sätt ensamma jobbet som VD.